Search
  • alison3878

Zaupanje našim voditeljem


V zadnjem času se je veliko razpravljalo o potrebi po integriteti svetovnih voditeljev. Na žalost, ko se ozremo po svetu, vidimo, kako moč kvari in kako lastni interes zmaga nad poštenostjo.


Izraelski preroki so obsodili voditelje svojega časa in jih primerjali s pastirji:

'Ali pastirji ne bi smeli hraniti ovac? Ješ mast, se oblačiš z volno ... a ovc ne pasiš. Šibkih nisi okrepil, bolnih nisi ozdravil, poškodovanih nisi vezal, zablodenih nisi vrnil, izgubljenih nisi iskal... Tako pravi GOSPOD Bog: Glej, jaz sem proti pastirji« (Ezekiel 34:2–5,11).


Glede na takšno obsodbo je Jezus razglasil: »Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce« (Jn 10,11). Bolj ko spoznavamo Jezusa, bolj cenimo vsa njegova dejanja, njegovo nesebičnost in resnicoljubnost.


Jezus Kristus je vladar, 'ki bo kraljeval v pravičnosti' (Izaija 32:1). »Ne bo sodil po tem, kar vidijo njegove oči, in ne bo odločal o sporih po tem, kar slišijo njegova ušesa, ampak s pravičnostjo bo sodil ubogih in pravično odločal za krotke zemlje« (Izaija 11:4).


Sveto pismo nas svari glede voditeljev tega sveta: ‚Ne zaupaj v kneze‘ (Psalm 146:3). Namesto tega smo povabljeni, da zaupamo edinemu, ki nas bo rešil iz zmešnjave, v kateri je svet – nikomur drugemu kot Gospodu Jezusu Kristusu.

Izvedite več o 'Božjem kraljestvu na Zemlji' -

https://www.thisisyourbible.com/library/show/1034


0 views0 comments